Konsultation


Spirit of Hven Concultancy arbetar konsultativt med säkerhetsrevisioner, skräddarsydd kemisk processteknik, driftsättning av ny teknik samt projektledning. Uppdrag innefattar allt från delprocesser till nyckelfärdiga koncept.
Genom att knyta till sig Allen Associates i ett unikt samarbete skapar Spirit of Hven möjligheten för dryckes-producenter över hela världen att kvalitetssäkra sin process och sina produkter. Allt genom ackrediterade analyser och garanterad sekretess.

 

Genom att säkerställa hela processen kan många mål uppnås:

  • Bättre utbyte, kontroll av levererad råvara ger säkrare processer.
  • Säkerhet för personal och kund, hantering av potentiellt farliga ämnen. (typiskt ATEX, etylkarbamater, bekämpningsmedel, furfuraler, fenoler, plasticider etc.)
  • Få en så bra produkt som möjligt med givna ekonomiska ramar. Rätt balans mellan syror, estrar, aldehyder och alkoholer ger en angenäm produkt.
  • Kunna leverera certifikat på efterfrågade analyser till potentiella kunder samt för de länder som kräver analyscertifikat för godkänd import/export.


Allen Associates är Skottlands största och mest erfarna konsultfirma för kemisk processteknik. De arbetar med allt från nyckelfärdiga lösningar till delprojekt och analyser av enskilda processer. Kundbasen har sin grund i dryckesindustrin och klienterna finns över hela världen.Spirit of Hven Backafallsbyn AB, SE-26013 Sankt Ibb Kontaktformulär
Telefon +46 (0)418 449999  Telefax +46 (0)418 449991