Laboratorium


Spirit of Hven Laboratory har sedan mitten av 2000-talet etablerat sig som ett respekterat och väl anlitat laboratorie för analyser och rådgivning runt de utmaningar som livsmedelsnäringen står inför. Merdelen rör alkoholhaltiga drycker men bland kunderna finns även producenter av andra livsmedel och non-foods.

Beställ analyser online, kommer snart...


Ett urval av analyser innefattar:
Processteknik HACCP/ATEX: Processtekniska analyser, design av system, automatiseringar samt säkerhetsanalyser och driftsanalyser från ax till flaska.
Råvaru/Maltanalyser: Pesticider, Fenoler, Svaveldioxid, Etylkarbamater, Fuktighet, EBC, PSY (predicted spirit yield), Kväve (Total, Löslig, Ratio), Friability, Viability, DP, Kolbach, Diastatic power, PDMS, NDMA, etc.
Vatten: Alla aspekter efter förfrågan bland annat, Metaller, Klor, Salter, Mineraler, TS, pH, pesticider, bekämpningsmedel, mikrobiologi, Legionella, etc.
Fermeterad öl/mäsk/vin: Alkoholer, Svaveldioxid, Formaldehyd, Spirit indication, Original gravity, Final gravity, Residual gravity, Gravity lost, pH, Socker analys (varianter, restsocker etc.), etc.
Trä, Ek: Extraktionsanlayser, Pesticider, Salter, Metaller, Syror, Mineraler, Aldehyder, Ketoner, Estrar, Sockerarter, Terpener, etc.
Sprit/Destillering, Mognadsanalyser: Pot Ale, Spent Lees (restalkohol, Nitrifikationshämmande ämnen, Koppar, Zink, Kadmium, tungmetaller, BOD, COD, TS, etc.). Råsprit ( Fenoler, NDMA, Etylkarbamater, Estrar, högre alkoholer etc.), pH, Alkoholhalter, Estrar, Aldehyder, Ketoner, Syror (Totalt, Fast, Volatila), pH, Ftalater, Acetaler, Plasticider, Fenoler, Vanillin, Furfuraler, Organoleptiska aspekter, metaller (Bly, Zink, Koppar, etc.), Svaveldioxid, etc.


Backafallsbyn AB, SE-26013 S:t Ibb    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon +46 (0)418 449999  Telefax +46 (0)418 449991