KEMISK ANALYS


Spirit of Hven Concultancy har sedan mitten av 2000-talet etablerat sig som ett respekterat och väl anlitat laboratorie för analyser och rådgivning runt de utmaningar som livsmedelsnäringen står inför. Merdelen rör alkoholhaltiga drycker men bland kunderna finns även producenter av andra livsmedel och non-foods.

Genom att knyta till sig Allen Associates i ett unikt samarbete skapar Spirit of Hven möjligheten för dryckes-producenter över hela världen att kvalitetssäkra sin process och sina produkter. Allt genom ackrediterade analyser och garanterad sekretess. Genom att säkerställa hela processen kan många mål uppnås:
-    Bättre utbyte, kontroll av levererad råvara ger säkrare processer.
-    Säkerhet för personal och kund, hantering av potentiellt farliga ämnen. (typiskt ATEX, etylkarbamater, bekämpningsmedel, furfuraler, fenoler, plasticider etc.)
-    Få en så bra produkt som möjligt med givna ekonomiska ramar. Rätt balans mellan syror, estrar, aldehyder och alkoholer ger en angenäm produkt.
-    Kunna leverera certifikat på efterfrågade analyser till potentiella kunder samt för de länder som kräver analyscertifikat för godkänd import/export.

 


Ett urval av analyser innefattar:
Processteknik HACCP/ATEX: Processtekniska analyser, design av system, automatiseringar samt säkerhetsanalyser och driftsanalyser från ax till flaska.
Råvaru/Maltanalyser: Pesticider, Fenoler, Svaveldioxid, Etylkarbamater, Fuktighet, EBC, PSY (predicted spirit yield), Kväve (Total, Löslig, Ratio), Friability, Viability, DP, Kolbach, Diastatic power, PDMS, NDMA, etc.
Vatten: Alla aspekter efter förfrågan bland annat, Metaller, Klor, Salter, Mineraler, TS, pH, pesticider, bekämpningsmedel, mikrobiologi, Legionella, etc.
Fermeterad öl/mäsk/vin: Alkoholer, Svaveldioxid, Formaldehyd, Spirit indication, Original gravity, Final gravity, Residual gravity, Gravity lost, pH, Socker analys (varianter, restsocker etc.), etc.
Trä, Ek: Extraktionsanlayser, Pesticider, Salter, Metaller, Syror, Mineraler, Aldehyder, Ketoner, Estrar, Sockerarter, Terpener, etc.
Sprit/Destillering, Mognadsanalyser: Pot Ale, Spent Lees (restalkohol, Nitrifikationshämmande ämnen, Koppar, Zink, Kadmium, tungmetaller, BOD, COD, TS, etc.). Råsprit ( Fenoler, NDMA, Etylkarbamater, Estrar, högre alkoholer etc.), pH, Alkoholhalter, Estrar, Aldehyder, Ketoner, Syror (Totalt, Fast, Volatila), pH, Ftalater, Acetaler, Plasticider, Fenoler, Vanillin, Furfuraler, Organoleptiska aspekter, metaller (Bly, Zink, Koppar, etc.), Svaveldioxid, etc.

Dela med dig


Backafallsbyn AB, SE-26013 S:t Ibb    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon +46 (0)418 449999  Telefax +46 (0)418 449991