Spirit of Hven är ett spännande företag som ägs och drivs av Anja, Henric och Charlie Molin. Bolaget har fyra övergripande verksamhetsgrenar med respektive underavdelningar:

Hotell med Restaurang, Konferens, Bar, Park, Städ & Verkstad

Produktion med Bryggning, Destillering, Mognadslager, Filtrering, Buteljering & Logistik

Konsultation med Receptutvecklig, Processutveckling & Riskanalyser

Laboratoriet med Laboratorieanalyser & Produktutveckling

Spirit of Hven är ständigt under utveckling så varmt välkommen i vårt Hven – team

Du skickar din skriftliga ansökan till: info@hven.com