Spirit of Hven Consultancy arbetar konsultativt med säkerhetsrevisioner, skräddarsydd kemisk processteknik, driftsättning av ny teknik samt projektledning. Uppdrag innefattar allt från delprocesser till nyckelfärdiga koncept produkter. Spirit of Hven skapar möjligheter för dryckesproducenter över hela världen att kvalitetssäkra sin process och sina produkter Allt med garanterad sekretess.

Genom att säkerställa hela processen kan många mål uppnås:

  • Bättre utbyte, kontroll av levererad råvara ger säkrare processer.
  • Säkerhet för personal och kund, hantering av potentiellt farliga ämnen. (typiskt ATEX, etylkarbamater, bekämpningsmedel, furfuraler, fenoler, plasticider etc.)
  • Få en så bra produkt som möjligt med givna ekonomiska ramar. Rätt balans mellan syror, estrar, aldehyder och alkoholer ger en angenäm produkt.
  • Kunna leverera certifikat på efterfrågade analyser till potentiella kunder samt för de länder som kräver analyscertifikat för godkänd import/export.

Spirit of Hvens kundbas har sin grund i dryckesindustrin och klienterna finns över hela världen.